Khidmat Pelanggan

Search

FUNGSI

Mengkaji, mengawasi, menyelidik dan mengumpul maklumat serta data mengenai masalah-masalah berkaitan institusi Keluarga, kemajuan kaum Wanita dan isu sosial dengan tujuan untuk mengenalpasti tindakan dan program untuk mengatasi masalah tersebut

Memberi kemudahan dan sokongan bagi keluarga dan Wanita untuk membolehkan mereka memberi sumbangan yang berkesan kepada masyarakat

Memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai peranan Wanita dan keluarga dalam pembangunan

Memberi bimbingan untuk membantu keluarga dan wanita memanfaatkan kekuatan dan potensi diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi

Memberi perlindungan dan pembelaan kepada mereka yang mengalami penganiayaan fizikal, seksual, emosi dan lain masalah

Menggabungkan semua badan sukarela untuk sama-sama berusaha menangani masalah sosial dalam masyarakat

Membuat pemantauan, penyelarasan dan penilaian terhadap usaha-usaha yang dijalankan untuk mengatasi masalah sosial

Accessibility Toolbar

ms_MYMS