SINOPSIS

Buku Panduan Dan Keadah Pengalaman Modul
Keluarga Sakinah diterbitkan bagi memudahkan orang ramai merujuk amalan-amalan
sunnah yang sebaik-baiknya menjadi rutin utama kepada umat islam di Malaysia
seluruhnya.

Buku ini sangat berharga dan bernilai
untuk dimiliki oleh setiap individu muslim yang mengambil berat tentang
sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Buku ini juga banyak memberi maklumat,kaedah dan
panduan lengkap kepada semua lapisan masyarakat dalam membentuk institusi
kekeluargaan berlandaskan tuntutan ajaran Islam yang sebenar

Kesimpulanya, dalam erti kata lain ia
dapat membantu dan membimbing untu memantapkan lagi institusi kekeluargaan
supaya dapat melahirkan generasi mithali yang berwawasan serta menghayati
al-Quran dan as-Sunnah sekaligus menjadi “Role Model” dalam masyarakat yang
sentiasa cemerlang,gemilang dan terbilang.

Skip to content