Khidmat Pelanggan

Search

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT

Peranan dan tanggungjawab Ketua Pegawai Maklumat adalah seperti berikut:

  1. Memastikan semua pengguna mematuhi Dasar Keselamatan ICT YPKDT.
     
  2. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber manusia dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi.

  3. Memastikan semua pengguna memahami peruntukan – peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT YPKDT.

  4. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT YPKDT.

Accessibility Toolbar

ms_MYMS