RAKYAT
PERKHIDMATAN
INFO SEMASA
WARGA YPKDT

HEBAHAN & PENGUMUMAN

KEMPEN KESEDARAN KANSER 

  • –> Subsidi Mamogram
  • –> Saringan Kanser Serviks
 

Muat turun untuk mengetahui lebih lanjut:

TERAS 3 BELANJAWAN JOHOR STRATEGI 1 : INISIATIF 4  

PERKHIDMATAN LAIN
HUBUNGI KAMI UNTUK MEMOHON PERKHIDMATAN INI

Kami membantu menempatkan  OKU kepada pekerjaan yang bersesuaian dengan menggunakan Employment Model.

Kami mempunyai Kaunselor dan Pegawai Rundingcara yang professional untuk membantu anda. Sila hubungi kami untuk temujanji.

AKTIVITI TERKINI
PROGRAM KEUSAHAWANAN

Pelbagai aktiviti pembangunan usahawan yang mampu membantu menjana pendapatan terutama kepada golongan sasar seterusnya mampu berdikari.

Mempromosi kesejahteraan psikologi dan menangani masalah mental dalam kalangan masyarakat Johor. Sebarang maklumat mengenai MIND-X dan tempahan temu janji sesi kaunseling boleh melayari mindx.my

MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR (MKSNJ)

Merancang pembinaan kehidupan berkeluarga yang harmoni dan sejahtera
Mengenalpasti tatacara kehidupan berkeluarga dari aspek hak, tanggungjawab dan perundangan
Mengenalpasti cabaran alam rumahtangga dan penyelesaiannya
Skip to content