Pegawai Tadbir Daerah Batu Pahat :
Puan Siti Manisah binti Sidek

YPKDT Daerah Batu Pahat,
JKR 640, Jalan Dato’ Mohd Shah,
83000 Batu Pahat,
Johor.
Tel : 07-4335949
Faks : 07-4300056

Skip to content