Program ini diadakan atas kesedaran kerajaan negeri dalam meningkatkan taraf sosioekonomi rakyat. Program ini bertujuan bagi memutuskan rantaian kemiskinan dikalangan keluarga berpendapatan rendah bagi meningkatkan taraf hidup mereka.

Penglibatan anak-anak golongan miskin ini bertujuan untuk menjadikan mereka sebagai “ejen perubahan” dalam membentuk sebuah institusi keluarga yang berkualiti.

YPKDT merangka program ini dengan menggunakan kaedah “action-oriented”. Ia dilakukan menerusi pembentukan jatidiri di samping berinovasi mencari peluang-peluang yang boleh dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf sosioekonomi keluarga di masa akan datang.

OBJEKTIF

  • Memberi kesedaran tentang potensi diri yang perlu digilap dalam menggunakan pelbagai peluang yang ada untuk terus berjaya dalam kehidupan mereka.
  • Membentuk peribadi dan sahsiah diri yang unggul dengan mencontohi tokoh-tokoh ilmuwan yang berjaya.
  • Memupuk nilai daya saing yang tinggi dikalangan peserta program dalam memperbaiki dan mengukuhkan ekonomi keluarga selain bermotivasi tinggi dalam mengharungi kehidupan.                                   
Skip to content