OBJEKTIF

Meningkatkan bilangan Orang Kurang Upaya (OKU) pada masa akan dating di dalam sector pekerjaan di Johor.

KUMPULAN SASARAN

  • OKU yang tidak bekerja tetapi berpotensi untuk bekerja
  • OKU yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan keupayaannya

JOB COACH

Job Coach diwujudkan bagi membantu penempatan pekerjaan bagi Orang Kurang Upaya (OKU).

Job Coach berperanan untuk :

  • Bergabung maklumat mengenai kekosongan jawatan dengan pencari kerja (OKU).
  • Membina hubungan bersama majikan dan memastikan majikan mendapat OKU yang sesuai mengikut kekosongan jawatan yang ditawarkan
  • Membuat padana jawatan dengan kesesuaian OKU
  • Membina hubungan antara OKU dan persekitaran di tempat kerja seperti hubungan dengan majikan dan rakan sekerja
  • Menyediakan latihan vokasional dan orientasi di tempat kerja mengikut keperluan pekerjaan
  • Memberi sokongan pekerjaan kepada OKU
  • Penilaian
Skip to content